Impozite şi taxe locale:
- Magyari Aranka
- Pál Matild
- Pál Bíborka
Contabilitate:
- Vass Márta


Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData
HOTARAREA NR.39 2021 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022.pdfHOTARAREA NR.39 2021 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022.pdf490 KB2022-01-10
HOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA PRETURILOR TARIFELOR ACTIVITATILOR SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE.pdfHOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA PRETURILOR TARIFELOR ACTIVITATILOR SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE.pdf447 KB2022-01-10
CODUL FISCAL IMPOZITE SI TAXE LOCALE -ANEXA.docxCODUL FISCAL IMPOZITE SI TAXE LOCALE -ANEXA.docx132 KB2022-01-10
HCL nr.29 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ,pe anul 2021.pdfHCL nr.29 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ,pe anul 2021.pdf3.1 MB2020-12-22
Situatia angajamentelor legale la data de 30.04.2020.pdfSituatia angajamentelor legale la data de 30.04.2020.pdf184 KB2020-06-09
Raport de specialitate -privind rect. bug. local pe anul 2020.pdfRaport de specialitate -privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf133 KB2020-06-09
HCL 17 din 2020 -privind rectific. bug. local al comunei Vărșag, pe anul 2020.pdfHCL 17 din 2020 -privind rectific. bug. local al comunei Vărșag, pe anul 2020.pdf249 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pe anuii 2021-2023.pdfBugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pe anuii 2021-2023.pdf819 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafele pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.pdfBugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafele pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.pdf3.2 MB2020-06-09
Buget general al unitatii admin.-teritorial pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023.pdfBuget general al unitatii admin.-teritorial pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023.pdf626 KB2020-06-09
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020.pdfSituatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020.pdf191 KB2020-06-09
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2020.pdfSituatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2020.pdf1.4 MB2020-06-09
Plati restante-Total -cod 40 la data de 31.03.2020.pdfPlati restante-Total -cod 40 la data de 31.03.2020.pdf324 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local-venituri la data de 31.03.2020.pdfContul de executie a bugetului local-venituri la data de 31.03.2020.pdf853 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local -Cheltuieli la data de 31.03.2020.pdfContul de executie a bugetului local -Cheltuieli la data de 31.03.2020.pdf1 MB2020-06-09
Bilant la data de 30.04.2020.pdfBilant la data de 30.04.2020.pdf700 KB2020-06-09
Balanta analitica.pdfBalanta analitica.pdf1.6 MB2020-06-09
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdfBuget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf753 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdfBuget local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Buget general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2020 si estimarii pt. anii 2021-2023.pdfBuget general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2020 si estimarii pt. anii 2021-2023.pdf620 KB2020-05-29
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE.pdfSITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE.pdf281 KB2020-05-29
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdfHCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf195 KB2020-05-29
HCL 5 din 2020 privind aprobarea contului executie a bug. local al Com. Varsag pe anul 2019.pdfHCL 5 din 2020 privind aprobarea contului executie a bug. local al Com. Varsag pe anul 2019.pdf261 KB2020-05-29
HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Varsag pe anul 2020.pdfHCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Varsag pe anul 2020.pdf230 KB2020-05-29
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcabitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdfBugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcabitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf808 KB2020-05-29
Bugetul general al Unitatii ADMINISTRATIV -TERITORIA 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdfBugetul general al Unitatii ADMINISTRATIV -TERITORIA 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf617 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdfBuget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Situatia fluxurilor de Trezorerie 31.12.2019.pdfSituatia fluxurilor de Trezorerie 31.12.2019.pdf487 KB2020-05-29
Situatia activelor si datorii institutiilor publice din admin. local 31.12.2019.pdfSituatia activelor si datorii institutiilor publice din admin. local 31.12.2019.pdf1.4 MB2020-05-29
Plati restante 31.12.2019.pdfPlati restante 31.12.2019.pdf291 KB2020-05-29
Detalierea cheltuielilor 31.12.2019.pdfDetalierea cheltuielilor 31.12.2019.pdf303 KB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-venituri 31.12.2019.pdfContul de executia bugetului local-venituri 31.12.2019.pdf1 MB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-cheltuieli 31.12.2019.pdfContul de executia bugetului local-cheltuieli 31.12.2019.pdf799 KB2020-05-29
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019.pdfCont de rezultat patrimonial 31.12.2019.pdf173 KB2020-05-29
Balanta analitica 2019 decembrie.pdfBalanta analitica 2019 decembrie.pdf4.6 MB2020-05-29
HOTARAREA NR.31.2019.pdfHOTARAREA NR.31.2019.pdf427 KB2020-01-15
HOTARAREA NR.32.2019.pdfHOTARAREA NR.32.2019.pdf3.1 MB2020-01-15
HOTARAREA NR.38.2019.pdfHOTARAREA NR.38.2019.pdf138 KB2020-01-14
BUGET LOCAL VENIT 30.12.2019.pdfBUGET LOCAL VENIT 30.12.2019.pdf878 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI pe anul 2019.12.30.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI pe anul 2019.12.30.pdf2.7 MB2020-01-14
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2019.pdfBUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2019.pdf599 KB2020-01-14
HOTARAREA NR.36.2019.pdfHOTARAREA NR.36.2019.pdf154 KB2020-01-14
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022.pdfBUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022.pdf4.1 MB2020-01-14
LISTA DE INVESTITII pe anul 2019.pdfLISTA DE INVESTITII pe anul 2019.pdf161 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI pe anul 2019.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI pe anul 2019.pdf887 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI pe anul 2019.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI pe anul 2019.pdf2.7 MB2020-01-14
HOTARAREA NR.30.2019.pdfHOTARAREA NR.30.2019.pdf513 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE ANUL 2019.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE ANUL 2019.pdf879 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE ANUL 2019.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE ANUL 2019.pdf2.7 MB2020-01-14
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL.pdfBUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL.pdf603 KB2020-01-14
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2019.pdfSITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2019.pdf121 KB2020-01-14
Situatia activelor si datoriilor financiare institutiilor publice din administratia locala la data de 30.09.2019.pdfSituatia activelor si datoriilor financiare institutiilor publice din administratia locala la data de 30.09.2019.pdf1.4 MB2020-01-14
CONTUL EXECUTIE BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2019.pdfCONTUL EXECUTIE BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2019.pdf1 MB2020-01-14
Plati restante la data de 30.09.2019.pdfPlati restante la data de 30.09.2019.pdf287 KB2020-01-14
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2019.pdfCONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2019.pdf803 KB2020-01-14
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2019.pdfCONT DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2019.pdf174 KB2020-01-14
BILANT la data de 30.09.2019.pdfBILANT la data de 30.09.2019.pdf512 KB2020-01-14
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDETULUI PE ANUL 2020.pdfBUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDETULUI PE ANUL 2020.pdf828 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023.pdf834 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023.pdf2.6 MB2020-01-14
HOTARAREA NR.26.2019.pdfHOTARAREA NR.26.2019.pdf279 KB2020-01-14
BUGETUL PE TITLULRI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINEATE,PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022.pdfBUGETUL PE TITLULRI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINEATE,PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022.pdf322 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE ANUL 2019 SI ESTIMARII PE ANII 2020-2022.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE ANUL 2019 SI ESTIMARII PE ANII 2020-2022.pdf847 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE ANUL 2019 SI ESTIMARII PE ANII 2020-2022.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE ANUL 2019 SI ESTIMARII PE ANII 2020-2022.pdf2.7 MB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI La data de 28.08.2019.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI La data de 28.08.2019.pdf842 KB2019-11-06
HOTARAREA NR.25.2019.pdfHOTARAREA NR.25.2019.pdf156 KB2019-11-06
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI La dete 28.08.2019.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI La dete 28.08.2019.pdf2.7 MB2019-11-06
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMIN. TERITORIAL La data de 28.08.2019.pdfBUGET GENERAL AL UNITATII ADMIN. TERITORIAL La data de 28.08.2019.pdf612 KB2019-11-06
LISTA DE INVESTITII RECTIFICAT la data de 20.06.2019.pdfLISTA DE INVESTITII RECTIFICAT la data de 20.06.2019.pdf153 KB2019-10-31
BUGET LOCAL RECTIFICAT DETALIAT CHELTUIELI la data de 20.06.2019.pdfBUGET LOCAL RECTIFICAT DETALIAT CHELTUIELI la data de 20.06.2019.pdf2.7 MB2019-10-31
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI la data de 20.06.2019.pdfBUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI la data de 20.06.2019.pdf833 KB2019-10-31
BUGET GENERAL RECTIFICAT AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL 20.06.2019.pdfBUGET GENERAL RECTIFICAT AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL 20.06.2019.pdf574 KB2019-10-31
BUGETUL LOCAL DETALIAT DE CHELTUIELI.pdfBUGETUL LOCAL DETALIAT DE CHELTUIELI.pdf2.6 MB2019-10-31
BUGETUL LOCAL PARTEA CHELTUIELI.pdfBUGETUL LOCAL PARTEA CHELTUIELI.pdf301 KB2019-10-31
BUGET LOCAL PARTEA VENITURI.pdfBUGET LOCAL PARTEA VENITURI.pdf796 KB2019-10-31
BUGET GENERAL.pdfBUGET GENERAL.pdf583 KB2019-10-31
HOTARAREA NR.30.2018.pdfHOTARAREA NR.30.2018.pdf25.2 MB2019-03-06
HOTARAREA NR .15.2018.STABILIREA.IMPOZITE SI TAXE LOCALApdf.pdfHOTARAREA NR .15.2018.STABILIREA.IMPOZITE SI TAXE LOCALApdf.pdf2 MB2018-06-12
Hot.NR.39.2017.pdfHot.NR.39.2017.pdf2.6 MB2018-02-01
Hot.NR.42.2017.pdfHot.NR.42.2017.pdf507 KB2018-02-01

80 Numărul total de fișiere (109.5 MB)