Családi pótlék


A 277/2010-es számú Törvény és a 65/2014-es számú Sürgősségi Kormányrendelet értelmében családi pótlékra jogosultak azok a családok, vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülők, akiknek eltartásukban 18 évnél fiatalabb gyerek( ek) van és az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 530 Ront.


A megvalósitott jövedelem szerint a törvény két kategóriába sorolja a kedvezményezetteket.

Családok esetében, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 200 Ront a pótlék összege a következőképpen alakul:

 • 82 lej 1 gyerek után
 • 164 lej 2 gyerek után
 • 246 lej 3 gyerek után
 • 328 lej 4 vagy több gyerek után

Abban az esetben, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem 201- 530 Ron között van a pótlék összege a következőképpen alakul:

 • 75 lej 1 gyerek után
 • 150 lej 2 gyerek után
 • 225 lej 3 gyerek után
 • 300 lej 4 vagy több gyerek után

Gyermekeiket egyedül nevelő szülők esetében, ha az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 200 Ront a pótlék összege a következő:

 • 107 lej 1 gyerek után
 • 214 lej 2 gyerek után
 • 321 lej 3 gyerek után
 • 428 lej 4 vagy több gyerek után


Abban az esetben, ha a havi nettó jövedelem 201- 530 Ron között van a pótlék összege a következő:

 • 102 lej 1 gyerek után
 • 204 lej 2 gyerek után
 • 306 lej 3 gyerek után
 • 408 lej 4 vagy több gyerek után

 

Kizáró okok:

Azok a családok, amelyek eltartásában iskolaköteles gyerekek vannak, csak akkor részesülhetnek családi pótlékban, ha a gyerekek megszakítás nélkül folytatják tanulmányaikat, és egy félév alatt nem hiányoznak annyit, ami a magaviseleti jegy 8-ra való levonását eredményezi.

A hiányzások számával arányosan csökken a kifizetett pótlék értéke is.

Nem részesülhetnek családi pótlékban, ha olyan iskolaköteles (X. osztály) gyermek van a családban, aki nem folytatja tanulmányait.

Az osztályismétlő gyermekre nem jár családi pótlék.

Ugyanakkor nem részesülhetnek családi pótlékban azok a családok vagy gyermekeik egyedül nevelő, szülök, akiknek a birtokában vagy használatában van az alábbiakban felsorolt javak közül egy is:

 

 • egynél több lakás
 • 10 évnél fiatalabb személygépkocsi, motorbicikli
 • haszongépjármű
 • egynél több személygépkocsi, motorbicikli
 • teherautó, pótkocsi, utánfutó
 • kisbusz, autóbusz, motorcsónak
 • traktor, kombájn
 • búzamalom
 • keretfűrész (gater) vagy egyéb hidraulikus, mechanikus vagy elektromos fa feldolgozó gép
 • 3000 lejnél nagyobb bankbetét
 • ingatlanhoz tartozó 2000 négyzetméternél nagyobb terület vagy más bel telek
 • 1 személy esetén évente 1000 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után
 • 2 vagy több személy esetén évente 2500 eurónál nagyobb nettó jövedelem mezőgazdasági terület és állattenyésztés után

 

Szükséges iratok:

 • személyi igazolvány (eredeti és másolat)
 • családi könyv (ha nincs, a gyermekek születési bizonyítványa és a szülők házasságlevele) (eredeti és másolat)
 • nettófizetési igazolás- (előző havi) tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, amennyiben nem kap azt is kell tünetei az igazolásban
 • bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás
 • munkanélküliek esetében munkanélküli segélyről igazolás
 • nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi pénzügyről – azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem
 • igazolás a Polgármesteri Hivatal gazdasági nyilvántartó osztályról
 • iskolás gyermekek számára iskolai igazolás (az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a diák osztályismétlő vagy nem és az igazolatlan hiányzások számát)
 • végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek (ek) elhelyezéséről- esetenként
 • 1 mappa dosszié


A mezőgazdasági területek és az állatok után kapott támogatásokat, a közbirtokosságnál levő arányjog után kapott juttatásokat, valamint a bankbetéteket is szigorúan be kell nyilatkozni! A kérés és az iratok a leadhatók a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán.


Kötelességek:


Az igénylőknek kötelességük maximum 10 napon belül jelzi a polgármesteri hivatalnál, ha bármilyen változás van a család összetételében vagy anyagi helyzetében.

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy megjelent a 44- es Sürgősségi kormányrendelet 2014. június 26-án, amely előírja, hogy a jogtalanul felvett szociális juttatások után (amelyeket állami pénzből fizettek) késedelmi kamatot fognak számolni, kivéve, ha a rendelet (decizie de debit) kibocsájtásától számított 180 napon belül visszafizetik a jogtalanul felvett pénzt!

Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData

0 Numărul total de fișiere