SZOCIÁLIS SEGÉLY

A 416/2001-es Törvény által meghatározott szociális segély két kategóriába sorolja a jogosultakat:


CSALÁD: Házastársak/ élettársak/ egyedülálló szülő és gyermek, vagy azok a személyek (testvér, nagyszülők, rokonok stb.), akik együtt és egy háztartásban élnek.

EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLY- az a 18. életévét betöltött személy, aki egyedül lakik és nincs a szülei eltartásban, valamint az 16 és 18 év közötti személy, aki egyedül él és önfenntartó.


KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖTELEZETTSÉGEI

 • A szociális segély címzettje köteles írásban bejelenteni, bármilyen a lakcímére, jövedelmére és a családtagok számára vonatkozó változást, annak bekövetkeztéről számított napon belül.
 • A szociális segélyért, jogosult család egy felnőtt, munkaképes családtagja köteles havonta, közhasznú tevékenységet vagy munkát végezni.
 • A szociális segélyben részesülő munkaképes személyek háromhavonta kötelesek bemutatni az ATOFM által kibocsájtott igazolást.

 

MUNKAORÁK KISZÁMOLÁSA


Munkaórák száma- 168 x szociális segély összege

Az országosan elfogadott minimál bér 1450 lej

Munkaképes személy az a személy, aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 • a) 16 év és a hivatalos nyugdíjkorhatár közötti életkorral rendelkezik
 • b) nem vesz részt semmilyen, a törvény által előirt nappali képzésen
 • c) egészségi, pszichés és fizikai állapota megfelelő ahhoz, hogy dolgozhasson

Kivételek a közhasznú munkavégzés kötelezettsége alól

 • Az a személy, aki 7 év alatti gyermeket vagy18 év alatti (I. vagy II. fokú fogyatékos) fiatalt nevel vagy gondoz.
 • Az a személy, aki személyi gondozóval nem rendelkező vagy otthongondozási szolgálatban nem részesülő (I. vagy II. fokú fogyatékos) személyt vagy gondozásra szoruló idős embert lát el.
 • Az a személy, aki szakmai továbbképző programon vesz részt.
 • Az alkalmazásban lévő személyek.
 • Az a személy, aki átmenetileg elvesztette munkaképességét, részben vagy teljesen munkaképtelen.

  

A munkaképesség (részleges vagy teljes) elvesztését a következő dokumentumokkal lehet igazolni:


- Család orvos vagy szükség szerint szakorvos által kiállított orvosi igazolás, azoknak a személyeknek, akik betegség miatt átmenetileg elveszítették munkaképességüket. Ez maximum két hétre vonatkozhat!

- A munkaképességet megállapító orvosi bizonyítvány ( certificat medical de constatarea a capacită?ii de muncă) a nyugdíjház keretén belül rendelő ( expertiză medicală) szakorvos bocsájtja ki. (gr.I, gr.II, gr.III)

- A fogyatékossági bizonylat, amelyet a felnőtt, fogyatékkal élő személyek állapotát kiértékelő bizottság bocsájtott ki. (gr. I, gr.II, gr.III)

Abban az esetben, ha a munkavégzésre kinevezett személy átmenetileg vagy véglegesen részben vagy teljesen munkaképtelenné válik, a helyi közhasznú munkavégzés kötelezettségét át kell ruháznia a család valamely más tagjára.


A SZOCIÁLIS SEGÉLY ÉRTÉKE:

 • Egyedülálló személy 142 lej
 • Két személyes családok 255 lej
 • Három személyes családok 357 lej
 • Négy személyes családok 442 lej
 • Öt személyes családok 527 lej
 • Az öt személynél nagyobb családoknál, a hatodik családtagtól 36,5 lej minden személy után még hozzá adódik

SZOCIÁLIS SEGYÉLY ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPITÁSA

A szociális segély összegének megállapításánál ki kell vonni a törvény által megszabott segélyből a család vagy az egyedülálló személy nettó jövedelmét.

Ha számítások eredményeként 10 lejnél kisebb szociális segély járna, 10 lejt fog kapni az illető személy vagy család.

A család nettó jövedelmének kiszámításánál figyelembe kell venni minden jövedelmet, amelyekkel a családtagok rendelkeztek a kérés letételét megelőző hónapban, kivéve:

- családi pótlék (ASF)

- fogyatékkal élő személyeknek járó kiegészítő pótlék (buget complementar)

- a román állam által adott tanulmányi és szociális ösztöndíjak, valamint a 1.488/2004- es Kormányhatározat alapján adott támogatás ( Bani de liceu)

A mezőgazdasági területek és az állatok után kapott támogatásokat, a közbirtokosságnál lévő arányjog után kapott juttatásokat, valamint a bankbetéteket is szigorúan be kell nyilatkozni!

 

SEGÉLY FELFÜGGESZTÉSE

A szociális segélyhez való jog felfüggesztése a polgármester írásos rendeletével történik, a következő rendellenességek megállapítását követő hónaptól:

 • A munkaképes személyek háromhavonta nem hoztak igazolást a Munkaerő Elhelyező Ügynökségtől.
 • Ha igazolatlanul megtagadják a közhasznú munkavégzését.
 • Abban az esetben, ha 3 egymást követő hónapban a posta visszaküldi a címzett szociális segélyét.

 

A SEGÉLY MEGSZŰNTETÉSE

A szociális segélyhez való jog megszűntetése a polgármester írásos rendeletével történik, a következő rendellenességek megállapítását követő hónaptól:

 • Ha bebizonyosodik, hogy a szociális segély téves adatok alapján történt vagy közben változott a családösszetétel vagy a jövedelem.
 • A jogosultak megtagadják a család összetételére és jövedelmeire vonatkozó információk közlését.
 • Ha a jogosultak már nem teljesítik a feltételeket.
 • Abban az esetben, ha a polgármesteri hivatal ellenőrzései során kiderül, hogy nincsenek betartva a szociális segély odaítélésének feltételei.

 

A SZOCIÁLIS SEGÉLY MÓDOSITÁSA

A szociális segély összegének módosítása a polgármester írásos rendeletével történik, a változást következő hónap elsejétől kezdődően.

Abban az esetben, ha a változások miatt a szociális segély értéke, 5 lejnél kisebb növekedést vagy csökkenést mutat, az előzőleg megállapított segély összege nem módosul.

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy megjelent a 44-es Sürgősségi Kormányrendelet 2014. július 26-án, amely előírja, hogy a jogtalanul felvett szociális juttatások után (amelyeket állami pénzből fizettek) késedelmi kamatot fognak számolni, kivéve, ha a rendelet ( decizie de debit) kibocsájtásától számított 180 napon belül visszafizetik a jogtalanul felvett pénzt!!!

  A szociális segély igényléséhez szükséges iratok

 

 • személyi igazolvány (eredeti és másolat)
 • születési bizonyítvány (eredeti és másolat)
 • házasságlevél (eredeti és másolat)
 • munkaképes személyeknek igazolás a családorvostól és a Munkaerő Elhelyező Ügynökségtől
 • bármilyen pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás
 • munkanélküliek esetében (somer) munkanélküli segélyről igazolás
 • nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivataltól, azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem
 • igazolás a Polgármesteri Hivatal gazdasági nyilvántartó osztályáról
 • végleges vallási végzés vagy birosági végzés a gyermek (ek) elhelyezéséről (eredeti és másolat)
 • 1 színes és 1 mappa dosszié

Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData

0 Numărul total de fișiere