Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData
HCL nr.38 din 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2023.pdfHCL nr.38 din 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2023.pdf605 KB2023-03-06
HCL nr.37 din 2022 privind aprobarea preturilor, tarifelor activitatilor specifice serviciului de salubrizare a comunei Varsag.......pdfHCL nr.37 din 2022 privind aprobarea preturilor, tarifelor activitatilor specifice serviciului de salubrizare a comunei Varsag.......pdf409 KB2023-03-06
HCL nr.36 din 2022 privind aprobarea documentetiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general......pdfHCL nr.36 din 2022 privind aprobarea documentetiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general......pdf373 KB2023-03-06
HCL nr.35 din 2022 privind aprobarea documentetiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general......pdfHCL nr.35 din 2022 privind aprobarea documentetiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general......pdf372 KB2023-03-06
HCL nr.34 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2022.pdfHCL nr.34 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2022.pdf206 KB2023-03-06
HCL nr.33 din 2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)- pentru realizarea pistei de Rob-Alpine Coaster.pdfHCL nr.33 din 2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)- pentru realizarea pistei de Rob-Alpine Coaster.pdf297 KB2023-03-06
HCL nr.32 din 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pe anul 2023.pdfHCL nr.32 din 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pe anul 2023.pdf605 KB2023-03-06
HCL nr.31 din 2022 privind aprobarea amlasarii constructiei proiect Garaj cu magazie, proiect elaborat de I.I BODO LASZLO.pdfHCL nr.31 din 2022 privind aprobarea amlasarii constructiei proiect Garaj cu magazie, proiect elaborat de I.I BODO LASZLO.pdf213 KB2023-03-06
HCL nr.30 din 2022 privind revocarea HCL nr.25 din 28 sept. 2022.pdfHCL nr.30 din 2022 privind revocarea HCL nr.25 din 28 sept. 2022.pdf121 KB2023-03-06
HCL nr.29 din 2022 privind aprobarea executia bugetului local al comunei Varsag pe trimestrul III al anului 2022.pdfHCL nr.29 din 2022 privind aprobarea executia bugetului local al comunei Varsag pe trimestrul III al anului 2022.pdf204 KB2023-03-06
HCL nr.28 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a CL.pdfHCL nr.28 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a CL.pdf93 KB2023-03-06
HCL nr.27 din 2022 privind aprob. participarii comunei Varsag, prin CL Varsag, in calitate membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Muntii Harghita-Hargita Hegyseg Kozossegi Fejlesztesi Tarsulas.pdfHCL nr.27 din 2022 privind aprob. participarii comunei Varsag, prin CL Varsag, in calitate membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Muntii Harghita-Hargita Hegyseg Kozossegi Fejlesztesi Tarsulas.pdf218 KB2023-03-06
HCL nr.26 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2022.pdfHCL nr.26 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2022.pdf326 KB2023-03-06
HCL nr.25 privind aprobare adrarii comunelor enumerate in cuprins prezentei la Asoc. de Dezvoltare Intercomunitara Fejlodo Udvarhelyszek, si a exrinderii obiectului de activitate a Asociatiei.pdfHCL nr.25 privind aprobare adrarii comunelor enumerate in cuprins prezentei la Asoc. de Dezvoltare Intercomunitara Fejlodo Udvarhelyszek, si a exrinderii obiectului de activitate a Asociatiei.pdf338 KB2023-03-06
HCL nr.24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2022.pdfHCL nr.24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2022.pdf216 KB2023-03-06
HCL nr.23 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Vărșag, pe anul 2022.pdfHCL nr.23 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Vărșag, pe anul 2022.pdf323 KB2023-03-06
HCL nr.22 din 2022 privind aprobarea executia bugetului local al comunei Vărșag pe trimestrul II al anului 2022.pdfHCL nr.22 din 2022 privind aprobarea executia bugetului local al comunei Vărșag pe trimestrul II al anului 2022.pdf205 KB2023-03-06
HCL nr.21 din 2022 pentru aprob. raportuluinsemestrial al compartimentului de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.pdfHCL nr.21 din 2022 pentru aprob. raportuluinsemestrial al compartimentului de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.pdf304 KB2023-03-06
HCL nr.20 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdfHCL nr.20 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdf94 KB2023-03-06
HCL nr.19 din 2022 privind aprobarea executie bugetului local al comunei Varsag pe trimestrul I al anului 2022.pdfHCL nr.19 din 2022 privind aprobarea executie bugetului local al comunei Varsag pe trimestrul I al anului 2022.pdf2.2 MB2022-08-24
HCL nr.18 din 2022 privind modificarea HCL 39 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si taxelor speciale pe anul 2022.pdfHCL nr.18 din 2022 privind modificarea HCL 39 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si taxelor speciale pe anul 2022.pdf1 MB2022-08-24
HCL nr.17 din 2022 privind aprob. transferului cu titlu gratuit a unui autoturism marca DACIA LOGAN LAUREATE, tip 1,6 MPI din gestiunea MAI si din admin. Istitutiei Pref. jud. Harghita.pdfHCL nr.17 din 2022 privind aprob. transferului cu titlu gratuit a unui autoturism marca DACIA LOGAN LAUREATE, tip 1,6 MPI din gestiunea MAI si din admin. Istitutiei Pref. jud. Harghita.pdf216 KB2022-08-24
HCL nr.16 din 2022 privind aprob. Studiul, Documentul de pozitie, Regulamentul si Doc. de atribuire, in vederea delegarii si gestiuni serv. de salubrizare in com. Varsag membra ADI SIMD HR.pdfHCL nr.16 din 2022 privind aprob. Studiul, Documentul de pozitie, Regulamentul si Doc. de atribuire, in vederea delegarii si gestiuni serv. de salubrizare in com. Varsag membra ADI SIMD HR.pdf297 KB2022-08-24
HCL nr.15 din 2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a Comunei Varsag, cu numar cadastral 50454.pdfHCL nr.15 din 2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a Comunei Varsag, cu numar cadastral 50454.pdf232 KB2022-08-24
HCL nr.14 din 2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei de 5,1 %.pdfHCL nr.14 din 2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei de 5,1 %.pdf236 KB2022-08-24
HCL nr.13 din 2022 privind aprob. contracrului pentru acordarea de servicii social-medicale intre CL Varsag si Serviciul de Ingrijire Med. si Asistenta Sociala la domiciliu-Caritas HR pe anul 2022.pdfHCL nr.13 din 2022 privind aprob. contracrului pentru acordarea de servicii social-medicale intre CL Varsag si Serviciul de Ingrijire Med. si Asistenta Sociala la domiciliu-Caritas HR pe anul 2022.pdf171 KB2022-08-24
HCL nr.12 din 2022 de arobare a PROGRAMULUI ANUAL PENTRU ACORDARE DE FINANTARI NERAMBURSABILA IN ANUL 2022, de la bugetul local alocate pt. activitati nonprofit de inters local din Com. Varsag.pdfHCL nr.12 din 2022 de arobare a PROGRAMULUI ANUAL PENTRU ACORDARE DE FINANTARI NERAMBURSABILA IN ANUL 2022, de la bugetul local alocate pt. activitati nonprofit de inters local din Com. Varsag.pdf289 KB2022-08-24
HCL nr.11 din 2022 referitor la modificarea si completarea HCL al comunei Varsag nr.41 din 2021.pdfHCL nr.11 din 2022 referitor la modificarea si completarea HCL al comunei Varsag nr.41 din 2021.pdf4.2 MB2022-08-24
HCL nr.10 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdfHCL nr.10 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdf99 KB2022-08-24
HCL nr.9 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Varsag pe anul 2022.pdfHCL nr.9 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Varsag pe anul 2022.pdf4.9 MB2022-08-24
HCL nr.8 din 2022 privind aprobarea retelei scolare la nivelul com. Varsag , judetul HARGHITA pentru anul scolar 2022-2023.pdfHCL nr.8 din 2022 privind aprobarea retelei scolare la nivelul com. Varsag , judetul HARGHITA pentru anul scolar 2022-2023.pdf144 KB2022-08-24
HCL nr.7 din 2022 privind aprobarea contributiei la costul anual pentru copii intitutionalizati din comuna Varsag pentru anul 2022.pdfHCL nr.7 din 2022 privind aprobarea contributiei la costul anual pentru copii intitutionalizati din comuna Varsag pentru anul 2022.pdf185 KB2022-08-24
HCL nr.6 din 2022 pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor pers. cu handicap.pdfHCL nr.6 din 2022 pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor pers. cu handicap.pdf326 KB2022-08-24
HCL nr.5 din 2022 privind aprob. Regulamentului de organizare si finctionare al Comp. de asistenta soc. si a Strategiei de dezvoltare a serviciilor social la nivelul Com. Varsag Jud. HR pentru perioada 2022-2027.pdfHCL nr.5 din 2022 privind aprob. Regulamentului de organizare si finctionare al Comp. de asistenta soc. si a Strategiei de dezvoltare a serviciilor social la nivelul Com. Varsag Jud. HR pentru perioada 2022-2027.pdf2 MB2022-08-24
HCL nr.4 din2022 privind aprobarea Planului de actiune privind servicii sociale acordate in cadrul Serviciul Public de Asistenta Sociala in anul 2022.pdfHCL nr.4 din2022 privind aprobarea Planului de actiune privind servicii sociale acordate in cadrul Serviciul Public de Asistenta Sociala in anul 2022.pdf597 KB2022-08-24
HCL nr.3 din 2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022.pdfHCL nr.3 din 2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022.pdf282 KB2022-08-24
HCL nr.2 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdfHCL nr.2 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdf1.6 MB2022-08-24
HCL nr.1 din 2022 privind aprob. acoperirii definitive din excedentul bugetul local a deficitului sectiunii de rezolvat.pdfHCL nr.1 din 2022 privind aprob. acoperirii definitive din excedentul bugetul local a deficitului sectiunii de rezolvat.pdf131 KB2022-08-24
PH...privind aprobarea bugetului local al Comunei Varsag pe anul 2022.pdfPH...privind aprobarea bugetului local al Comunei Varsag pe anul 2022.pdf2 MB2022-01-04
PH...privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdfPH...privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdf2 MB2022-01-07

40 Numărul total de fișiere (28.5 MB)