Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData
HCL nr 44 din 2021 cu privire la solicitarea si acceptarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniu public al statului ................pdfHCL nr 44 din 2021 cu privire la solicitarea si acceptarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniu public al statului ................pdf238 KB2022-01-05
HCL nr 43 din 2021 privind infiintarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare serviciului.......pdfHCL nr 43 din 2021 privind infiintarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare serviciului.......pdf7.7 MB2022-01-05
HCL nr 42 din 2021 privind aprob. incheierii unor contract de colaborare intre U.A.T Varsag cu U.A.T jud. HR...................pdfHCL nr 42 din 2021 privind aprob. incheierii unor contract de colaborare intre U.A.T Varsag cu U.A.T jud. HR...................pdf226 KB2022-01-05
HCL nr 41 din 2021 privind constituirea Asoc. de dezvoltare intercomunitara Zona Odorheiu Secuiesc -Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása.pdfHCL nr 41 din 2021 privind constituirea Asoc. de dezvoltare intercomunitara Zona Odorheiu Secuiesc -Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása.pdf281 KB2022-01-05
HCL nr 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag , pe anul 2021.pdfHCL nr 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag , pe anul 2021.pdf238 KB2022-01-05
HCL nr 39 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale , pe anul 2022.pdfHCL nr 39 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale , pe anul 2022.pdf3.2 MB2022-01-05
HCL nr 38 din 2021 privind aprobarea preturilor-tarifelor activitatilor specifice serviciului de salibrizare a comunei Varsag.pdfHCL nr 38 din 2021 privind aprobarea preturilor-tarifelor activitatilor specifice serviciului de salibrizare a comunei Varsag.pdf488 KB2022-01-05
HCL nr 37 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliul Local.pdfHCL nr 37 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliul Local.pdf101 KB2022-01-05
HCL nr 36 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag , pe anul 2021.pdfHCL nr 36 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag , pe anul 2021.pdf148 KB2022-01-05
HCL nr 35 din 2021 privind modificarea HCL nr 12 din 2021 privind aprob. bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdfHCL nr 35 din 2021 privind modificarea HCL nr 12 din 2021 privind aprob. bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdf196 KB2022-01-05
HCL nr 34 privind modificarea HCL nr. 27 din 2021.pdfHCL nr 34 privind modificarea HCL nr. 27 din 2021.pdf763 KB2022-01-05
HCL nr 33 din 2021 privind modificarea HCL nr 24 din 2021.pdfHCL nr 33 din 2021 privind modificarea HCL nr 24 din 2021.pdf719 KB2022-01-05
HCL nr 32 din 2021 privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Varsag.pdfHCL nr 32 din 2021 privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Varsag.pdf230 KB2022-01-05
HCL nr 31 din 2021 privind rectificarea bugetul local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdfHCL nr 31 din 2021 privind rectificarea bugetul local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdf216 KB2022-01-05
HCL nr 30 privind aprobarea participarii Comunei Varsag la Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,, cu investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE DC 143.pdfHCL nr 30 privind aprobarea participarii Comunei Varsag la Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,, cu investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE DC 143.pdf745 KB2022-01-05
HCL nr 29 privind aprobarea participarii Comunei Varsag la Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,, cu investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE DC 141.pdfHCL nr 29 privind aprobarea participarii Comunei Varsag la Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,, cu investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE DC 141.pdf727 KB2022-01-05
HCL nr 28 privind aprobarea participarii Comunei Varsag la Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,, cu investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE DC 137.pdfHCL nr 28 privind aprobarea participarii Comunei Varsag la Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,, cu investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE DC 137.pdf648 KB2022-01-05
HCL nr 27 din 2021 privind aprobarea devizului general actualizat precum si aprobarea asigurarii finantarii a proiectului ,,Sistem de alimentare apa in comuna Varsag zona Fantana Mare jud. HR.pdfHCL nr 27 din 2021 privind aprobarea devizului general actualizat precum si aprobarea asigurarii finantarii a proiectului ,,Sistem de alimentare apa in comuna Varsag zona Fantana Mare jud. HR.pdf842 KB2022-01-05
HCL nr 26 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdfHCL nr 26 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdf227 KB2022-01-05
HCL nr 25 din 2021 privind aprobarea Contractului subsecvent nr. C4553 din 27.07.2021 incheiet pe baza Contr. de delegare a gestiunii serviciullui public de salubrizare.........pdfHCL nr 25 din 2021 privind aprobarea Contractului subsecvent nr. C4553 din 27.07.2021 incheiet pe baza Contr. de delegare a gestiunii serviciullui public de salubrizare.........pdf439 KB2022-01-05
HCL nr 24 din 2021 privind aprobarea devizului general actualizat precum si aprobarea asigurarii finantarii a proiectului ,,Sistem de alimentare apa in comuna Varsag zona Fantana Mare jud. HR.pdfHCL nr 24 din 2021 privind aprobarea devizului general actualizat precum si aprobarea asigurarii finantarii a proiectului ,,Sistem de alimentare apa in comuna Varsag zona Fantana Mare jud. HR.pdf777 KB2022-01-05
HCL nr 23 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdfHCL nr 23 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdf98 KB2022-01-05
HCL nr. 12 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2021.pdfHCL nr. 12 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2021.pdf242 KB2021-09-03
HCL nr. 8 din 2021 privind desemnarea consilieri locali, în comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Vărșag, pe anul 2020.pdfHCL nr. 8 din 2021 privind desemnarea consilieri locali, în comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Vărșag, pe anul 2020.pdf176 KB2021-09-03
HCL nr. 7 din 2021 privind aprobarea contributiei la costul anual pentru copii institutionalizati din comuna Vărșag pentru anul 2021.pdfHCL nr. 7 din 2021 privind aprobarea contributiei la costul anual pentru copii institutionalizati din comuna Vărșag pentru anul 2021.pdf160 KB2021-09-03
HCL nr. 6 din 2021 privind aprob. achizitionari serviciului juridic de consultanta, de asistenta si de reprezentare in Dosarul nr.3457-268-2020.pdfHCL nr. 6 din 2021 privind aprob. achizitionari serviciului juridic de consultanta, de asistenta si de reprezentare in Dosarul nr.3457-268-2020.pdf214 KB2021-02-16
HCL nr. 5 din 2021 privind aprob. retelei scolare la nivelul com. Varsag, judetul Harghita pentru anul scolar 2021-2022.pdfHCL nr. 5 din 2021 privind aprob. retelei scolare la nivelul com. Varsag, judetul Harghita pentru anul scolar 2021-2022.pdf172 KB2021-02-16
HCL nr. 4 din 2021 privind aprob. planului anual de actiune privind servicii sociale acordate in cadrul Serviciul Public de Asistenta Sociala in anul 2021.pdfHCL nr. 4 din 2021 privind aprob. planului anual de actiune privind servicii sociale acordate in cadrul Serviciul Public de Asistenta Sociala in anul 2021.pdf588 KB2021-02-16
HCL nr. 3 din 2021 privind aprob. planului de actiune si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021.pdfHCL nr. 3 din 2021 privind aprob. planului de actiune si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021.pdf252 KB2021-02-16
HCL nr. 2 din 2021 pentru aprobarea rap. semestrial al comp. de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor personalelor cu handicap.pdfHCL nr. 2 din 2021 pentru aprobarea rap. semestrial al comp. de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor personalelor cu handicap.pdf164 KB2021-02-16
HCL nr. 1 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdfHCL nr. 1 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdf97 KB2021-02-16
HCL nr. 33 din 2020 privind manadatarea ASOC. DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,FEJLODO UDVARHAELYSZEK sa exercita unele atributii prevazute de lege pe seama si in numele Com. Varsag.pdfHCL nr. 33 din 2020 privind manadatarea ASOC. DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,FEJLODO UDVARHAELYSZEK sa exercita unele atributii prevazute de lege pe seama si in numele Com. Varsag.pdf366 KB2021-01-27
HCL nr. 32 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2020.pdfHCL nr. 32 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2020.pdf4.7 MB2021-01-27
HCL nr. 28 din 2020 privind constituirea Consiliul Comunitar Consultativ la nivelul com. Varsag.pdfHCL nr. 28 din 2020 privind constituirea Consiliul Comunitar Consultativ la nivelul com. Varsag.pdf519 KB2020-12-22
HCL nr. 24 din 2020 privind alegerea viceprimarului.pdfHCL nr. 24 din 2020 privind alegerea viceprimarului.pdf105 KB2020-12-22
HCL nr.31 din 2020 privind rectificarea bug. local al com. Varsag ,pe anul 2020.pdfHCL nr.31 din 2020 privind rectificarea bug. local al com. Varsag ,pe anul 2020.pdf264 KB2020-12-22
HCL nr.30 din 2020 privind inregistrarea com.Varsag in Sistem National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar.pdfHCL nr.30 din 2020 privind inregistrarea com.Varsag in Sistem National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar.pdf181 KB2020-12-22
HCL nr.29 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ,pe anul 2021.pdfHCL nr.29 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ,pe anul 2021.pdf3.1 MB2020-12-22
HCL nr.26 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliul local al comunei Varsag.pdfHCL nr.26 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliul local al comunei Varsag.pdf5.2 MB2020-12-22
HCL nr.25 din 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate.pdfHCL nr.25 din 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate.pdf146 KB2020-12-22
HCL nr.23 din 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdfHCL nr.23 din 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdf108 KB2020-12-22
HCL nr. 27 din 2020 privind stabilirea dreptului de indemnizatie de sedinta pentru consilieri locali.pdfHCL nr. 27 din 2020 privind stabilirea dreptului de indemnizatie de sedinta pentru consilieri locali.pdf163 KB2020-12-22
HCL nr.14 din 2020 privind modificarea HCL nr32 din 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si taxelor speciale pe anul 2020.pdfHCL nr.14 din 2020 privind modificarea HCL nr32 din 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si taxelor speciale pe anul 2020.pdf144 KB2020-10-07
HCL nr. 16 din 2020 privind modificarea HCL nr.8 din 2020 privind aprobare STATUTULUI COMUNEI VĂRȘAG, Jud. Harghita.pdfHCL nr. 16 din 2020 privind modificarea HCL nr.8 din 2020 privind aprobare STATUTULUI COMUNEI VĂRȘAG, Jud. Harghita.pdf139 KB2020-10-07
HCL nr.21 din 2020 privind implementarea proiectului ,,Achizitionarea utilajului specific,pentru intretinerea drumurilor locale apartinand com. Vărșag,jud. HR,,.pdfHCL nr.21 din 2020 privind implementarea proiectului ,,Achizitionarea utilajului specific,pentru intretinerea drumurilor locale apartinand com. Vărșag,jud. HR,,.pdf698 KB2020-10-07
HCL nr.20 din 2020.pdfHCL nr.20 din 2020.pdf2.3 MB2020-10-07
HCL nr.22 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Vărșag,pe anul 2020.pdfHCL nr.22 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Vărșag,pe anul 2020.pdf5.2 MB2020-10-05
HCL nr.19 din 2020 pentru aprobarea raportului semestrial al comp. de asist. social privind protectia promovare drepturilor pers. cu handicap.pdfHCL nr.19 din 2020 pentru aprobarea raportului semestrial al comp. de asist. social privind protectia promovare drepturilor pers. cu handicap.pdf543 KB2020-08-14
Hotararea 17 din 2020 privind rect. bug. local al com. Varsag,pe anul 2020.pdfHotararea 17 din 2020 privind rect. bug. local al com. Varsag,pe anul 2020.pdf354 KB2020-05-29
Hotararea 18 din 2020.pdfHotararea 18 din 2020.pdf1.3 MB2020-05-29
Hotararea 15 din 2020.pdfHotararea 15 din 2020.pdf692 KB2020-05-29
Hotararea 13 din 2020.pdfHotararea 13 din 2020.pdf281 KB2020-05-29
Hotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdfHotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdf169 KB2020-05-29
Hotararea 11 din 2020.pdfHotararea 11 din 2020.pdf266 KB2020-05-29
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdfHCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf7.6 MB2020-04-08
HCL 9 din 2020 -privind modificarea HCL 34 din 2019 privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile violenței domestică,la nivelul com. Vărșag.pdfHCL 9 din 2020 -privind modificarea HCL 34 din 2019 privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile violenței domestică,la nivelul com. Vărșag.pdf117 KB2020-03-04
HCL 6 din 2020-privind aprobarea bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2020.pdfHCL 6 din 2020-privind aprobarea bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2020.pdf226 KB2020-03-04
HCL 7 din 2020-privind aprobarea contribuției la costul anual pentru copii instituționalizați din comuna Vărșag pentru anul 2020.pdfHCL 7 din 2020-privind aprobarea contribuției la costul anual pentru copii instituționalizați din comuna Vărșag pentru anul 2020.pdf132 KB2020-03-04
HCL 8 din 2020-Privind aprobarea STATUTULUI comunei VĂRȘAG,județul HARGHITA.pdfHCL 8 din 2020-Privind aprobarea STATUTULUI comunei VĂRȘAG,județul HARGHITA.pdf106 KB2020-03-04
HCL 5 din 2020-privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2019.pdfHCL 5 din 2020-privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2019.pdf136 KB2020-03-04
HCL 4 din 2020-privind aprobarea Planului anual de acțiune privind servicii sociale acordate în cadrul Serviciul de Asistență Socială în anul 2020.pdfHCL 4 din 2020-privind aprobarea Planului anual de acțiune privind servicii sociale acordate în cadrul Serviciul de Asistență Socială în anul 2020.pdf147 KB2020-03-04
HCL 3 din 2020-privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020.pdfHCL 3 din 2020-privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020.pdf134 KB2020-03-04
HCL 2 din 2020-pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor personalelor cu handicap.pdfHCL 2 din 2020-pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor personalelor cu handicap.pdf147 KB2020-03-04
HCL 1 din 2020-privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.pdfHCL 1 din 2020-privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.pdf106 KB2020-03-04

64 Numărul total de fișiere (56.7 MB)