Impozite şi taxe locale:
- Magyari Aranka
- Pál Matild
- Pál Bíborka
Contabilitate:
- Vass Márta


Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData
HCL nr.29 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ,pe anul 2021.pdf3.1 MB2020-12-22
Situatia angajamentelor legale la data de 30.04.2020.pdf184 KB2020-06-09
Raport de specialitate -privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf133 KB2020-06-09
HCL 17 din 2020 -privind rectific. bug. local al comunei Vărșag, pe anul 2020.pdf249 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pe anuii 2021-2023.pdf819 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafele pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.pdf3.2 MB2020-06-09
Buget general al unitatii admin.-teritorial pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023.pdf626 KB2020-06-09
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020.pdf191 KB2020-06-09
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2020.pdf1.4 MB2020-06-09
Plati restante-Total -cod 40 la data de 31.03.2020.pdf324 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local-venituri la data de 31.03.2020.pdf853 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local -Cheltuieli la data de 31.03.2020.pdf1 MB2020-06-09
Bilant la data de 30.04.2020.pdf700 KB2020-06-09
Balanta analitica.pdf1.6 MB2020-06-09
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf753 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Buget general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2020 si estimarii pt. anii 2021-2023.pdf620 KB2020-05-29
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE.pdf281 KB2020-05-29
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf195 KB2020-05-29
HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Varsag pe anul 2020.pdf230 KB2020-05-29
HCL 5 din 2020 privind aprobarea contului executie a bug. local al Com. Varsag pe anul 2019.pdf261 KB2020-05-29
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcabitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf808 KB2020-05-29
Bugetul general al Unitatii ADMINISTRATIV -TERITORIA 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf617 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Situatia fluxurilor de Trezorerie 31.12.2019.pdf487 KB2020-05-29
Situatia activelor si datorii institutiilor publice din admin. local 31.12.2019.pdf1.4 MB2020-05-29
Plati restante 31.12.2019.pdf291 KB2020-05-29
Detalierea cheltuielilor 31.12.2019.pdf303 KB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-venituri 31.12.2019.pdf1 MB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-cheltuieli 31.12.2019.pdf799 KB2020-05-29
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019.pdf173 KB2020-05-29
Balanta analitica 2019 decembrie.pdf4.6 MB2020-05-29
HOTARAREA NR.31.2019.pdf427 KB2020-01-15
HOTARAREA NR.32.2019.pdf3.1 MB2020-01-15
HOTARAREA NR.38.2019.pdf138 KB2020-01-14
BUGET LOCAL VENIT 30.12.2019.pdf878 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI pe anul 2019.12.30.pdf2.7 MB2020-01-14
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2019.pdf599 KB2020-01-14
HOTARAREA NR.36.2019.pdf154 KB2020-01-14
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022.pdf4.1 MB2020-01-14
LISTA DE INVESTITII pe anul 2019.pdf161 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI pe anul 2019.pdf887 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI pe anul 2019.pdf2.7 MB2020-01-14
HOTARAREA NR.30.2019.pdf513 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE ANUL 2019.pdf879 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE ANUL 2019.pdf2.7 MB2020-01-14
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL.pdf603 KB2020-01-14
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2019.pdf121 KB2020-01-14
Situatia activelor si datoriilor financiare institutiilor publice din administratia locala la data de 30.09.2019.pdf1.4 MB2020-01-14
Plati restante la data de 30.09.2019.pdf287 KB2020-01-14
CONTUL EXECUTIE BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2019.pdf1 MB2020-01-14
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2019.pdf803 KB2020-01-14
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2019.pdf174 KB2020-01-14
BILANT la data de 30.09.2019.pdf512 KB2020-01-14
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDETULUI PE ANUL 2020.pdf828 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023.pdf834 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023.pdf2.6 MB2020-01-14
BUGETUL PE TITLULRI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINEATE,PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022.pdf322 KB2020-01-14
HOTARAREA NR.26.2019.pdf279 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE ANUL 2019 SI ESTIMARII PE ANII 2020-2022.pdf847 KB2020-01-14
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE ANUL 2019 SI ESTIMARII PE ANII 2020-2022.pdf2.7 MB2020-01-14
HOTARAREA NR.25.2019.pdf156 KB2019-11-06
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI La data de 28.08.2019.pdf842 KB2019-11-06
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI La dete 28.08.2019.pdf2.7 MB2019-11-06
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMIN. TERITORIAL La data de 28.08.2019.pdf612 KB2019-11-06
LISTA DE INVESTITII RECTIFICAT la data de 20.06.2019.pdf153 KB2019-10-31
BUGET LOCAL RECTIFICAT DETALIAT CHELTUIELI la data de 20.06.2019.pdf2.7 MB2019-10-31
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI la data de 20.06.2019.pdf833 KB2019-10-31
BUGET GENERAL RECTIFICAT AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL 20.06.2019.pdf574 KB2019-10-31
BUGETUL LOCAL DETALIAT DE CHELTUIELI.pdf2.6 MB2019-10-31
BUGETUL LOCAL PARTEA CHELTUIELI.pdf301 KB2019-10-31
BUGET LOCAL PARTEA VENITURI.pdf796 KB2019-10-31
BUGET GENERAL.pdf583 KB2019-10-31
HOTARAREA NR.30.2018.pdf25.2 MB2019-03-06
HOTARAREA NR .15.2018.STABILIREA.IMPOZITE SI TAXE LOCALApdf.pdf2 MB2018-06-12
Hot.NR.39.2017.pdf2.6 MB2018-02-01
Hot.NR.42.2017.pdf507 KB2018-02-01

77 Numărul total de fișiere (108.4 MB)