Feltöltött fájlok

Fájl neveFájl címeMéreteDátum
HCL nr. 6 din 2021 privind aprob. achizitionari serviciului juridic de consultanta, de asistenta si de reprezentare in Dosarul nr.3457-268-2020.pdf214 KB2021-02-16
HCL nr. 5 din 2021 privind aprob. retelei scolare la nivelul com. Varsag, judetul Harghita pentru anul scolar 2021-2022.pdf172 KB2021-02-16
HCL nr. 4 din 2021 privind aprob. planului anual de actiune privind servicii sociale acordate in cadrul Serviciul Public de Asistenta Sociala in anul 2021.pdf588 KB2021-02-16
HCL nr. 3 din 2021 privind aprob. planului de actiune si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021.pdf252 KB2021-02-16
HCL nr. 2 din 2021 pentru aprobarea rap. semestrial al comp. de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor personalelor cu handicap.pdf164 KB2021-02-16
HCL nr. 1 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdf97 KB2021-02-16
HCL nr. 33 din 2020 privind manadatarea ASOC. DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,FEJLODO UDVARHAELYSZEK sa exercita unele atributii prevazute de lege pe seama si in numele Com. Varsag.pdf366 KB2021-01-27
HCL nr. 32 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2020.pdf4.7 MB2021-01-27
HCL nr. 28 din 2020 privind constituirea Consiliul Comunitar Consultativ la nivelul com. Varsag.pdf519 KB2020-12-22
HCL nr. 24 din 2020 privind alegerea viceprimarului.pdf105 KB2020-12-22
HCL nr.31 din 2020 privind rectificarea bug. local al com. Varsag ,pe anul 2020.pdf264 KB2020-12-22
HCL nr.30 din 2020 privind inregistrarea com.Varsag in Sistem National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar.pdf181 KB2020-12-22
HCL nr.29 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ,pe anul 2021.pdf3.1 MB2020-12-22
HCL nr.26 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliul local al comunei Varsag.pdf5.2 MB2020-12-22
HCL nr.25 din 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate.pdf146 KB2020-12-22
HCL nr.23 din 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliul Local.pdf108 KB2020-12-22
HCL nr. 27 din 2020 privind stabilirea dreptului de indemnizatie de sedinta pentru consilieri locali.pdf163 KB2020-12-22
HCL nr.14 din 2020 privind modificarea HCL nr32 din 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si taxelor speciale pe anul 2020.pdf144 KB2020-10-07
HCL nr. 16 din 2020 privind modificarea HCL nr.8 din 2020 privind aprobare STATUTULUI COMUNEI VĂRȘAG, Jud. Harghita.pdf139 KB2020-10-07
HCL nr.21 din 2020 privind implementarea proiectului ,,Achizitionarea utilajului specific,pentru intretinerea drumurilor locale apartinand com. Vărșag,jud. HR,,.pdf698 KB2020-10-07
HCL nr.20 din 2020.pdf2.3 MB2020-10-07
HCL nr.22 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Vărșag,pe anul 2020.pdf5.2 MB2020-10-05
HCL nr.19 din 2020 pentru aprobarea raportului semestrial al comp. de asist. social privind protectia promovare drepturilor pers. cu handicap.pdf543 KB2020-08-14
Hotararea 17 din 2020 privind rect. bug. local al com. Varsag,pe anul 2020.pdf354 KB2020-05-29
Hotararea 18 din 2020.pdf1.3 MB2020-05-29
Hotararea 15 din 2020.pdf692 KB2020-05-29
Hotararea 13 din 2020.pdf281 KB2020-05-29
Hotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdf169 KB2020-05-29
Hotararea 11 din 2020.pdf266 KB2020-05-29
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf7.6 MB2020-04-08
HCL 9 din 2020 -privind modificarea HCL 34 din 2019 privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile violenței domestică,la nivelul com. Vărșag.pdf117 KB2020-03-04
HCL 7 din 2020-privind aprobarea contribuției la costul anual pentru copii instituționalizați din comuna Vărșag pentru anul 2020.pdf132 KB2020-03-04
HCL 8 din 2020-Privind aprobarea STATUTULUI comunei VĂRȘAG,județul HARGHITA.pdf106 KB2020-03-04
HCL 6 din 2020-privind aprobarea bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2020.pdf226 KB2020-03-04
HCL 4 din 2020-privind aprobarea Planului anual de acțiune privind servicii sociale acordate în cadrul Serviciul de Asistență Socială în anul 2020.pdf147 KB2020-03-04
HCL 5 din 2020-privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2019.pdf136 KB2020-03-04
HCL 3 din 2020-privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020.pdf134 KB2020-03-04
HCL 2 din 2020-pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor personalelor cu handicap.pdf147 KB2020-03-04
HCL 1 din 2020-privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.pdf106 KB2020-03-04

39 Összes fájl (37.2 MB)