Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData
HCL nr.14 din 2020 privind modificarea HCL nr32 din 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si taxelor speciale pe anul 2020.pdf144 KB2020-10-07
HCL nr. 16 din 2020 privind modificarea HCL nr.8 din 2020 privind aprobare STATUTULUI COMUNEI VĂRȘAG, Jud. Harghita.pdf139 KB2020-10-07
HCL nr.21 din 2020 privind implementarea proiectului ,,Achizitionarea utilajului specific,pentru intretinerea drumurilor locale apartinand com. Vărșag,jud. HR,,.pdf698 KB2020-10-07
HCL nr.20 din 2020.pdf2.3 MB2020-10-07
HCL nr.22 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Vărșag,pe anul 2020.pdf5.2 MB2020-10-05
HCL nr.19 din 2020 pentru aprobarea raportului semestrial al comp. de asist. social privind protectia promovare drepturilor pers. cu handicap.pdf543 KB2020-08-14
Hotararea 17 din 2020 privind rect. bug. local al com. Varsag,pe anul 2020.pdf354 KB2020-05-29
Hotararea 18 din 2020.pdf1.3 MB2020-05-29
Hotararea 15 din 2020.pdf692 KB2020-05-29
Hotararea 13 din 2020.pdf281 KB2020-05-29
Hotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdf169 KB2020-05-29
Hotararea 11 din 2020.pdf266 KB2020-05-29
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf7.6 MB2020-04-08
HCL 9 din 2020 -privind modificarea HCL 34 din 2019 privind constituirea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile violenței domestică,la nivelul com. Vărșag.pdf117 KB2020-03-04
HCL 7 din 2020-privind aprobarea contribuției la costul anual pentru copii instituționalizați din comuna Vărșag pentru anul 2020.pdf132 KB2020-03-04
HCL 8 din 2020-Privind aprobarea STATUTULUI comunei VĂRȘAG,județul HARGHITA.pdf106 KB2020-03-04
HCL 6 din 2020-privind aprobarea bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2020.pdf226 KB2020-03-04
HCL 4 din 2020-privind aprobarea Planului anual de acțiune privind servicii sociale acordate în cadrul Serviciul de Asistență Socială în anul 2020.pdf147 KB2020-03-04
HCL 5 din 2020-privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărșag pe anul 2019.pdf136 KB2020-03-04
HCL 3 din 2020-privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020.pdf134 KB2020-03-04
HCL 2 din 2020-pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor personalelor cu handicap.pdf147 KB2020-03-04
HCL 1 din 2020-privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.pdf106 KB2020-03-04

22 Numărul total de fișiere (20.9 MB)