Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2021.pdf196 KB2021-08-25
Situatia activelor datoriilor la data de 30.06.2021.pdf1.3 MB2021-08-25
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.06.2021.pdf866 KB2021-08-25
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 30.06.2021.pdf733 KB2021-08-25
Cont de rezolutie patrimonial la data de 30.06.2021.pdf171 KB2021-08-25
Bilant la data de 30.06.2021.pdf510 KB2021-08-25
Balanta analitica iunie 2021.pdf1.4 MB2021-08-25
LISTA INVESTITII pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf191 KB2021-08-25
HOTARAREA NR.22 DIN 2021 privind rect. bug. local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdf198 KB2021-08-25
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf780 KB2021-08-25
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE COD 71.pdf208 KB2021-08-25
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf623 KB2021-08-25
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf208 KB2021-08-25
Dispozitia nr. 92 din 2021 privind aprobarea unor virari de credite in cadrul bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdf108 KB2021-08-25
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf108 KB2021-08-25
Situatia angajamentelor legale cod.71.pdf198 KB2021-05-06
Situatia angajamentelor legale cod.58.pdf113 KB2021-05-06
Lista de investitii pe anul 2021 de la buget local TITLUL X. COD. 58.pdf133 KB2021-05-06
Lista de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sa partiala de la BUGETUL LOCAL.pdf190 KB2021-05-06
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2021 si estimari pt. anii 20211-2024.pdf793 KB2021-05-06
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafe pe anul 2021 si estimari pt. anii 20211-2024.pdf2.7 MB2021-05-06
Buget general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2021 si estimarii pt. anii 2022-2024.pdf637 KB2021-05-06
Contul de executie a bug. local-Cheltuieli la data de 31.03.2021.pdf717 KB2021-05-06
Contul de executie a bug. local-Venituri la data de 31.03.2021.pdf826 KB2021-05-06
Plati restante cod-40 la data de 31.03.2021.pdf296 KB2021-05-06
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2021.pdf1.3 MB2021-05-06
Bilant la data de 31.03.2021.pdf504 KB2021-05-06
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2021.pdf191 KB2021-05-06
Balanta analitica martie 2021.pdf191 KB2021-05-06
Proiect de buget pentru anul 2021.pdf19.1 MB2021-03-26
Venituri, cheltuieli si excendente ale bugetelor locale la data de 31.12.2020.pdf724 KB2021-02-22
Situatia modificarilor in structura activelor nete, capitolul proprii la data de 31.12.2020.pdf124 KB2021-02-22
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.12.2020.pdf1.3 MB2021-02-22
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020.pdf208 KB2021-02-22
Situatia activelor fixe neamortizabile Cresteri la data de 31.12.2020.pdf329 KB2021-02-22
Situatia activelor fixe amortizabile Cresteri la data de 31.12.2020.pdf299 KB2021-02-22
Plati restante Total cod 40 la data de 31.12.2020.pdf289 KB2021-02-22
Contul de executie a bugetului local venituri la data de 31.12.2020.pdf936 KB2021-02-22
Contul de executie a bugetului local cheltuieli la data de 31.12.2020.pdf778 KB2021-02-22
Cont de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020.pdf170 KB2021-02-22
Bilant la data de 31.12.2020.pdf510 KB2021-02-22
BALANTA ANALITICA decembrie 2020.pdf1.4 MB2021-02-22
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMIN.-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf665 KB2020-12-29
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf883 KB2020-12-28
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf3.1 MB2020-12-28
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf665 KB2020-12-28
LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf239 KB2020-12-28
BUGET LOCAL DETALIAT VENITURI PA CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PA ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf866 KB2020-12-28
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf3.2 MB2020-12-28
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2020.pdf203 KB2020-11-03
Situatia activelor si datoriilor la data de 30.09.2020.pdf1.3 MB2020-11-03
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2020.pdf955 KB2020-11-03
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2020.pdf755 KB2020-11-03
Cont de rezultat patrimonial la data de 30.09.2020.pdf173 KB2020-11-03
Bilant la data de 30.09.2020.pdf513 KB2020-11-03
Situatia angajamentelor legale la data de 23.09.2020.pdf226 KB2020-11-03
Situatia angajamentelor legale Cod.58 la data de 23.09.2020.pdf112 KB2020-11-03
RAPORT DE SPECIALITATE - privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf224 KB2020-11-03
LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 cu finantare integrala sau patriala de la BUGET LOCAL.pdf227 KB2020-11-03
LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 de la bug. local TITLU X. COD.58.pdf135 KB2020-11-03
Hot. nr. 22 din 2020- privind rect. bug. local al Com. Varsag, pe anul 2020.pdf307 KB2020-11-03
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf3.1 MB2020-11-03
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023.pdf862 KB2020-11-03
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf668 KB2020-11-03
Situatia activelor si datoriilor la data de 30.06.2020.pdf1.4 MB2020-08-06
Sitiatia fluxurilor de trez. la data de 30.06.2020.pdf186 KB2020-08-06
Plati restante-Total-cod 40 la data de 30.06.2020.pdf285 KB2020-08-06
Contul de executie a bugetului local-Venituri la data de 30.06.2020.pdf901 KB2020-08-06
Contul de executie a bugetului local-Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf767 KB2020-08-06
Cont de rezultat patrimonial la data de 30.06.2020.pdf173 KB2020-08-06
Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Venituri la data de 30.06.2020.pdf101 KB2020-08-06
Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf161 KB2020-08-06
Bilant la data de 30.06.2020.pdf530 KB2020-08-06
Balanta analitica - iunie 2020.pdf3.7 MB2020-08-06
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020.pdf191 KB2020-06-09
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2020.pdf1.4 MB2020-06-09
Plati restante-Total -cod 40 la data de 31.03.2020.pdf324 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local-venituri la data de 31.03.2020.pdf853 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local -Cheltuieli la data de 31.03.2020.pdf1 MB2020-06-09
Bilant la data de 30.04.2020.pdf700 KB2020-06-09
Balanta analitica.pdf1.6 MB2020-06-09
Raport de specialitate -privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf133 KB2020-06-09
Situatia angajamentelor legale la data de 30.04.2020.pdf184 KB2020-06-09
HCL 17 din 2020 -privind rectific. bug. local al comunei Vărșag, pe anul 2020.pdf249 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pe anuii 2021-2023.pdf819 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafele pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.pdf3.2 MB2020-06-09
Buget general al unitatii admin.-teritorial pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023.pdf626 KB2020-06-09
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE.pdf281 KB2020-05-29
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf195 KB2020-05-29
HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Varsag pe anul 2020.pdf230 KB2020-05-29
HCL 5 din 2020 privind aprobarea contului executie a bug. local al Com. Varsag pe anul 2019.pdf261 KB2020-05-29
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcabitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf808 KB2020-05-29
Bugetul general al Unitatii ADMINISTRATIV -TERITORIA 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf617 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf753 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Buget general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2020 si estimarii pt. anii 2021-2023.pdf620 KB2020-05-29
Hotararea 11 din 2020.pdf266 KB2020-05-29
Situatia fluxurilor de Trezorerie 31.12.2019.pdf487 KB2020-05-29
Situatia activelor si datorii institutiilor publice din admin. local 31.12.2019.pdf1.4 MB2020-05-29
Plati restante 31.12.2019.pdf291 KB2020-05-29
Detalierea cheltuielilor 31.12.2019.pdf303 KB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-venituri 31.12.2019.pdf1 MB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-cheltuieli 31.12.2019.pdf799 KB2020-05-29
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019.pdf173 KB2020-05-29
Balanta analitica 2019 decembrie.pdf4.6 MB2020-05-29
Hotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdf169 KB2020-05-29

107 Numărul total de fișiere (99.4 MB)