Fişierele încărcate

Nume fișiereTitlu fișierMărimeData
Situatia activelor si datoriilor la data de 30.06.2020.pdf1.4 MB2020-08-06
Sitiatia fluxurilor de trez. la data de 30.06.2020.pdf186 KB2020-08-06
Plati restante-Total-cod 40 la data de 30.06.2020.pdf285 KB2020-08-06
Contul de executie a bugetului local-Venituri la data de 30.06.2020.pdf901 KB2020-08-06
Contul de executie a bugetului local-Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf767 KB2020-08-06
Cont de rezultat patrimonial la data de 30.06.2020.pdf173 KB2020-08-06
Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Venituri la data de 30.06.2020.pdf101 KB2020-08-06
Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf161 KB2020-08-06
Bilant la data de 30.06.2020.pdf530 KB2020-08-06
Balanta analitica - iunie 2020.pdf3.7 MB2020-08-06
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020.pdf191 KB2020-06-09
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2020.pdf1.4 MB2020-06-09
Plati restante-Total -cod 40 la data de 31.03.2020.pdf324 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local-venituri la data de 31.03.2020.pdf853 KB2020-06-09
Contul de executie a bugetului local -Cheltuieli la data de 31.03.2020.pdf1 MB2020-06-09
Bilant la data de 30.04.2020.pdf700 KB2020-06-09
Balanta analitica.pdf1.6 MB2020-06-09
Raport de specialitate -privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf133 KB2020-06-09
Situatia angajamentelor legale la data de 30.04.2020.pdf184 KB2020-06-09
HCL 17 din 2020 -privind rectific. bug. local al comunei Vărșag, pe anul 2020.pdf249 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pe anuii 2021-2023.pdf819 KB2020-06-09
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafele pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.pdf3.2 MB2020-06-09
Buget general al unitatii admin.-teritorial pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023.pdf626 KB2020-06-09
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE.pdf281 KB2020-05-29
HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Varsag pe anul 2020.pdf230 KB2020-05-29
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf195 KB2020-05-29
HCL 5 din 2020 privind aprobarea contului executie a bug. local al Com. Varsag pe anul 2019.pdf261 KB2020-05-29
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcabitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf808 KB2020-05-29
Bugetul general al Unitatii ADMINISTRATIV -TERITORIA 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf617 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf753 KB2020-05-29
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf2.8 MB2020-05-29
Buget general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2020 si estimarii pt. anii 2021-2023.pdf620 KB2020-05-29
Hotararea 11 din 2020.pdf266 KB2020-05-29
Situatia fluxurilor de Trezorerie 31.12.2019.pdf487 KB2020-05-29
Situatia activelor si datorii institutiilor publice din admin. local 31.12.2019.pdf1.4 MB2020-05-29
Plati restante 31.12.2019.pdf291 KB2020-05-29
Detalierea cheltuielilor 31.12.2019.pdf303 KB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-venituri 31.12.2019.pdf1 MB2020-05-29
Contul de executia bugetului local-cheltuieli 31.12.2019.pdf799 KB2020-05-29
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019.pdf173 KB2020-05-29
Balanta analitica 2019 decembrie.pdf4.6 MB2020-05-29
Hotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdf169 KB2020-05-29

43 Numărul total de fișiere (38 MB)